Books by Mohammad Self Khatib

Showing 1 to 1 of 1 records (1 Pages)
Sort By:
text_showing_page_of_pages
Sort By:

Card List Article

Fungate ya Uhuru ni diwani ya mashairi yanayofichua madhila wafanyiwayo
wanyonge na baadhi ya wakubwa, hasa viongozi wanyonyao jasho la wananchi na
kujineemesha migongoni mwa wakulima na wafanyakazi. Mashairi haya yanaonesha
hasira aliyonayo mwand

4,000 TZS

Publisher: APE Network