Items in School category

Showing 1 to 5 of 5 records (1 Pages)
Sort By:
text_showing_page_of_pages
Sort By:

Card List Article

Kitabu hiki kinafundisha umahiri wa kuandika kulingana na muhtasari wa Elimu ya Msingi kwa Darasa la 1 wa mwaka 2023. Kitabu kina mazoezi mengi kwa vitendo. Hivyo, hadi kufikia mwisho, mwanafunzi atakuwa mahiri na mwenye uwezo mkubwa wa kuumba herufi

8,000 TZS

Publisher: APE Network

Card List Article

This book helps to develop the pupil’s English Reading skills. Among the lessons it covers are: Communicating orally, Phonemes, Phonics, Listening and reading for comprehension and Using vocabulary. The book has plenty of reading activities that ch

8,000 TZS

Publisher: APE Network

Card List Article

This is a Geography and Environment pupil’s book for Standard 3. It covers the syllabus of primary education in Tanzania of 2023. It has considered the main objectives and competencies of primary education in Tanzania. The book has enough activitie

8,000 TZS

Publisher: APE Network

Card List Article

Hiki ni kitabu cha mwanafunzi kwa darasa la tatu. Kitabu hiki kimezingatia Muhtasari wa somo la Historia ya Tanzania na Maadili kwa shule za msingi Tanzania wa mwaka 2023. Mada za kitabu hiki ni: Historia, urithi na maadili ya Tanzania; Wajibu na hak

8,000 TZS

Publisher: APE Network

Card List Article

This book covers the requirements of the current Tanzania Primary School syllabus of Science and Technology for Standard 3. The book uses a simple language and straightforward approach to ensure that pupils understand easily. In addition to its beaut

9,000 TZS

Publisher: APE Network