Books by TIE

Showing 1 to 30 of 81 records (3 Pages)
Sort By:
text_showing_page_of_pages
Sort By:

Card List Article

English for Secondary Schools, Student's Book One, is written as a course book for Tanzania Secondary Schools. It is the second in the series. The book is in line with the English Syllabus (2005) for secondary schools. It emphasizes communicative lan

10,000 TZS

Publisher: TIE

Card List Article

The New SECONDARY BASICS MATHEMATICS BOOK 2 has been revised to go with the new Tanzania Basic Mathematics syllabus of 2005. A full revised course of book 1 to 4 is now available. These course books have been authored by the TANZANIA INSTITUTE OF EDU

15,000 TZS

Publisher: TIE

Card List Article

Kitabu hiki kinalenga kukuendeleza katika kujenga stadi za kuhesabu, kuandika na kusoma huku ukijenga msingi wa Hisabati. Aidha, kitabu hiki kina sura kumi na tatu zilizoandaliwa ili kukidhi mahitaji ya muhtasari wa somo la Hisabati Darasa la tatu.

10,000 TZS

Publisher: TIE

Card List Article

This textbook is intended to help the standard five pupil to learn and communicate accurately in simple and clear English . The book consists of twenty-six units. Each unit contains activities and exercises which will enable the pupil to acquire basi

9,500 TZS

Publisher: TIE

Card List Article

Michezo na sanaa hupendwa sana na wanafunzi. Michezo na sanaa hufurahisha na kuelimisha. Vilevile, husaidia katika kufundisha masomo mengine. Katika Kusoma, Kuandika na Kuhesabu utatumia sanaa kwa namna mbalimbali.
Michezo iliyomo kitabuni ni miche

9,500 TZS

Publisher: TIE

Card List Article

Michezo na sanaa hupendwa sana na wanafunzi. Michezo na sanaa hufurahisha na kuelimisha. Vilevile, husaidia katika kufundisha masomo mengine. Katika Kusoma, Kuandika na Kuhesabu utatumia sanaa kwa namna mbalimbali.
Michezo iliyomo kitabuni ni miche

9,500 TZS

Publisher: TIE

Card List Article

Mazingira safi huleta afya bora. Utunzaji wa afya na mazingira ni muhimu katika maisha. Watoto wenye afya bora hukua vizuri. Kitabu hiki kinasisitiza usafi wa mwili na mavazi. Pia, kinasisitiza kujikinga na magonjwa, usafi wa nyumba na mazingira. Vil

9,500 TZS

Publisher: TIE

Card List Article

This is the fourth English language textbook in the five-book series for primary schools. The book is intended to help you as a Standard three pupil to learn and communicate accurately in simple and clear English. The textbook consists of twenty unit

11,000 TZS

Publisher: TIE

Card List Article

This book, Geography for Secondary Schools, is written specifically for Form One students in the United Republic of Tanzania. The book is prepared according to the 2005 Geography Syllabus for Ordinary Secondary Education Form I-IV, issued by the Mini

11,000 TZS

Publisher: TIE

Card List Article

This book, History for Secondary Schools, is written specifically for Form Two students in the United Republic of Tanzania. The book is prepared according to the 2005 History Syllabus for Secondary Schools, Form I - IV, issued by the Ministry of Educ

11,000 TZS

Publisher: TIE