Items in Ufugaji category

Showing 1 to 7 of 7 records (1 Pages)
Sort By:
text_showing_page_of_pages
Sort By:

Card List Article

Ufugaji bora wa Kuku ni kitabu kizuri ambacho kimetayarishwa kwa makini kwa ajili ya watu ambao tayari wanafuga kuku wa kienyeji na kuku wa kigeni (yaani, kuku chotara) na wale ambao wangependa kuanza ufugaji wa kisasa wa kuku. Ufugaji wa kuku ni shu

15,000 TZS

Card List Article

Uboreshaji wa Ufugaji wa Kuku wa Kienyeji ni kazi inayohitaji Maarifa na Juhudi ili kupata mazao mengi na yaliyo bora. Wanunuzi hupenda kuku bora, mayai bora na nyama bora ambayo hupatikana kutokana na juhudi ya mfugaji kuweza kuwatunza kuku wake ipa

10,000 TZS

Card List Article

Magonjwa ndicho chanzo kikuu cha vifo vya mifugo na umaskini wa wafugaji. Maelfu ya mifugo hufa kila mwaka kutokana na magonjwa. Bila kuugua, mifugo haiwezi kufa .Dhibiti magonjwa ya mifugo ili kuongeza uzalishaji wa maziwa, nyama, mayai, ngozi n.k.

10,000 TZS

Card List Article

Jifunze Ufugaji Bora wa Nguruwe ni kitabu kinachowalenga wafugaji wa nguruwe wa aina kuu tatu zifuatazo:Wafugaji wenye uzoefu mdogo.Wafugaji wa ngazi ya kati wanaoinukia katika ufugaji wa kisasa na wa kibiashara na Wafugaji wakubwa wanaofuga nguruwe

10,000 TZS

Card List Article

Mwongozo wa Ufugaji Bora wa Nyuki ni kitabu kinachotoa maelezo kuhusu jamii ya nyuki, namna ya kuwafuga, kurina asali, utunzaji na uuzaji wa asali na nta

15,000 TZS

Card List Article

A. Outline of the book
The book, written in Kiswahili, has the following 6 chapters:
1. Tabia, Faida na Matatizo ya Ufugaji wa Mbuzi.
2. Uzalishaji wa Mbuzi.
3. Aina mbalimbali za Ufugaji wa mbuzi.
4. Ulishaji wa mbuzi.
5. Malazi ya mbuzi.
6.

15,000 TZS

Card List Article

A. Outline of the book
This book written in Kiswahili, has 13 chapters:
1. Historia ya kuenea kwa maharage katika Afrika.
2. Umuhimu na faida za maharage.
3. Sehemu kuu za mmea wa maharage.
4. Aina kuu za maharage.
5. Mambo ya kuchunguza mahali

10,000 TZS