Mwongozo wa Kilimo Bora Cha Chai

15,000 TZS

Product description

A. Outline of the book
The book, written in Kiswahili, has the following 12 chapters:
1. Asili na Kuenea kwa Chai duniani
2. Asili na Kuenea kwa Chai katika nchi za Jumuia ya Afrika Mashariki.
3. Hali ya Kilimo cha Chai nchini
4. Uanzishaji wa B

Qty

Tab Article

A. Outline of the book
The book, written in Kiswahili, has the following 12 chapters:
1. Asili na Kuenea kwa Chai duniani
2. Asili na Kuenea kwa Chai katika nchi za Jumuia ya Afrika Mashariki.
3. Hali ya Kilimo cha Chai nchini
4. Uanzishaji wa Bustani za Chai
5. Utunzaji wa Miche kitaluni
6. Uanzishaji wa shamba jipya la Chai.
7. Upandaji wa miche shambani.
8. Matunzo ya miche baada ya kupandwa shambani.
9. Visumbufu vya zao la Chai
10. Usindikaji wa majani ya chai mabichi.
11. Utunzaji wa Kumbukumbu.
12. Je, Kilimo cha Chai kina faida kwa mkulima?

Brief summary:
This is a Handbook on Tea Growing.

B. Maelezo mafupi ya kitabu:
Kitabu hiki ni Mwongozo juu ya Kustawisha Kisasa zao la Chai.

0 reviews for Mwongozo wa Kilimo Bora Cha Chai

Add a review

Your Rating

Related products